FREE ASTROLOGY CONSULTATION ONLINE.IF YOU HAVE ANY PROBLEM RELATED TO EDUCATION,CAREER,MARRIAGE RELATED,ENEMIES,BUSINESS PROBLEMS, PROFESSIONAL PROBLEM ,VASHIKARAN , UPARI BADHA ,PLZ SEND YOUR BIRTH DETAILS -DATE,TIME AND PLACE TO EMAIL ID: SUPERASTROPOINT@GMAIL.COM , WE ALSO PROVIDE REMEDIES FOR KEMDROOM YOGA, KALSARP YOGA, MANGLIK YOG, GAND MOOL YOGA, DARIDRA YOGA ,PITR DOSHA, BHOOT PRET BADHA NIVARAN OR ANY WORST YOGAS IN KUNDLI.
NOTICE: Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com.

Wednesday, January 29, 2014

Free astrology remedies -Mantra for financial growth

Free astrology remedies -Mantra for financial growth

Dattaatreya Hare Krishna unmataananda daayaka, digambara, mune,
baala, pishaaca, jnaana saagara ll

Om namo Bhagavate Dattaatreyaaya
smarana maatra samtushtaaya ll

chanting times : daily 1100

time: morning


FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Monday, January 27, 2014

Free astrology remedies -Mantra for growth in life

Mantra for growth in life


Om Aaam Hreem Krom Ehi Dattatreya Swaaha ll
Om aim krom klim klum rham rhim rhum souhou Dattatreyay Swaaha ll

chanting times : 1100 daily

time : after sunset


FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Saturday, January 25, 2014

Free astrology - Lord Dattatreya Taraka Mantra

Om Guru Datta Namo Namaha ll
Om Hareem Parambraham Parmaatmane Hari Harbrahyendraya Dattatroyaye swaha ll

Dattaatreya Hare Krishna unmataananda daayaka, digambara, mune,
baala, pishaaca, jnaana saagara ll

Om namo Bhagavate Dattaatreyaaya
smarana maatra samtushtaaya llFOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Monday, January 20, 2014

Free astrology tips - for good health

Free astrology tips : For good health

Donate mustard oil after mixing some sesame seeds .

day of donation : Saturday after sunset

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Sunday, January 19, 2014

Free astrology- Durga maa stuti for success

Yaa Devii Sarvabhuuteshhu Maatrirupena Sansthitah
Yaa Devii Sarvabhuuteshhu Shaktirupena Sansthitah
Yaa Devii Sarvabhuuteshhu Shaantirupena Sansthitah
Namastasyaih Namastasyaih Namastasyaih Namo Namah”
Goddess Durga is omnipresent. She is the personification of Universal Mother. She is a Mother,
who is present everywhere and who is embodiment of power and energy. Great mother, who is
present everywhere and who is embodiment of Peace. I bow to that mother, I bow to Durga, I
bow to Shakti.
Durga (Devi) Stuti”Yaa Devii Sarva Bhooteshu Vishnu Maayethi Sabdita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who dwells in all creatures in the name of Maya of
Vishnu.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Chetanetyaabhi Dheeyate
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Devi, who abides in all creatures as realization.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who dwells in all creatures in the form of intelligence.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Nidraa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Devi, who lives in all creatures in the form of sleep.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Kshudhaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who dwells in all creatures in the form of appetite.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Chaayaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who lives in all creatures in the form of meditation and
reflection.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Shakthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Devi, who dwells in all creatures in the form of Shakti, the creative
power.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Thrishnaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”I bow again and again to the Goddess, who dwells in all creatures in the form of thirst.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Kshaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Devi, who lives in all creatures in the merciful form.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Jaati Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who dwells in all creatures in the form of race.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Lajja Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Devi, who lives in all creatures in the modest form.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Shaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who dwells in all creatures in the form of peace
(Shanti).
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Shradha Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who lives in all creatures in the form of unshakable faith
(Shraddha).
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Kaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who lives in all creatures in the form of beauty or
brilliance (Kaanti).
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Lakshmi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who dwells in all creatures in the prosperous form.”Yaa Devii Sarva Bhooteshu Vritti Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Devi, who dwells in all creatures in the form of motion.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Smrithi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who lives in all creatures in the form of memory.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Dayaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Devi, who dwells in all creatures in the form of mercy or kindness
(Dayaa).
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Tushti Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who lives in all creatures in the form of satisfaction.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Matru Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Devi, who lives in all creatures in the form of Mother.
“Yaa Devii Sarva Bhooteshu Braanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who dwells in all creatures in the form of illusion
(Bhram).
“Indriyaanaamadhistaatri Bhootaanaam Chaakileshu Yaa
Bhooteshu Satatam Tasyai Vyaaptidevyai Namo Namaha”
I bow again and again to the all pervading goddess, who continuously controls the senses of all
creatures and governs all elements.”Chiti Roopena Yaa Kristnam Yetadhyaapya Sthithaa Jagat
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha”
I bow again and again to the Goddess, who pervades this world and controls in the form of
awarenessFOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Friday, January 17, 2014

Free astrology tips- Stotra on Krishna , Sri Vishnu and Rama

Free astrology tips- Stotra  on Krishna , Sri Vishnu and Rama

Acyutam Keshavam Raama-Naaraayannam
Krssnna-Daamodaram Vaasudevam Harim |
Shrii-Dharam Maadhavam Gopikaa-Vallabham
Jaanakii-Naayakam Raamacamdram Bhaje ||

Acyutam Keshavam Satyabhaamaa-Dhavam
Maadhavam Shrii-Dharam Raadhika-[A]araadhitam |
Indiraa-Mandiram Cetasaa Sundaram
Devakii-Nandanam Nanda-Jam San-Dadhe ||2||

Vissnnave Jissnnave Shaangkhine Cakrinne
Rukminni-Raaginne Jaanakii-Jaanaye |
Ballavii-Vallabhaay-Aarcitaay-Aatmane
Kamsa-Vidhvamsine Vamshine Te Namah ||3||

Krssnna Govinda He Raama Naaraayanna
Shrii-Pate Vaasudeva-Ajita Shrii-Nidhe |
Acyuta-Ananta He Maadhava-Adhokssaja
Dvaarakaa-Naayaka Draupadii-Rakssaka ||4||


Raakssasa-Kssobhitah Siitayaa Shobhito
Dannddakaarannya-Bhuu-Punnyataa-Kaarannah |
Lakssmannen-Aanvito Vaanarauh Sevito-
[A]gasta-Sampuujito Raaghava Paatu Maam ||5||Dhenuka-Arissttaka-Anisstta-Krd-Dvessihaa
Keshihaa Kamsa-Hrd-Vamshikaa-Vaadakah |
Puutanaa-Kopakah-Suura-Jaa-Khelano
Baala-Gopaalakah Paatu Maam Sarvadaa ||6||

Vidyud-Udyota-Vat-Prasphurad-Vaasasam
Praavrdd-Ambhoda-Vat-Prollasad-Vigraham |
Vanyayaa Maalayaa Shobhito[a-U]rahsthalam
Lohita-Angghri-Dvayam Vaarija-Akssam Bhaje ||7||

Kun.citaih Kuntalair-Bhraajamaana-Ananam
Ratna-Maulim Lasat-Kunnddalam Gannddayoh |
Haara-Keyuurakam Kangkanna-Projjvalam
Kingkinnii-Man.julam Shyaamalam Tam Bhaje ||8||


Acyutasyaassttakam Yah Patthed-Isstta-Dam
Prematah Pratyaham Puurussah Sasprham |
Vrttatah Sundaram Kartr-Vvishvambharas-Tasya
Vashyo Harirjaayate Satvaram ||9||

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Tuesday, January 14, 2014

Free astrology tips :Lord Bhairav chalisa for successshrii bhairava chaaliisaa ..

dohaa
shrii gaNapati guru gauri pada prema sahita dhari maatha
chaaliisaa vandana karaun shrii shiva bhairavanaatha ..
shrii bhairava sankaTa haraNa mangala karaNa kRipaala .
shyaama varaNa vikaraala vapu lochana laala vishaala .
jaya jaya shrii kaalii ke laalaa . jayati jayati kaashii- kutavaalaa ..
jayati baTuka- bhairava bhaya haarii . jayati kaala- bhairava balakaarii ..
jayati naatha- bhairava vikhyaataa . jayati sarva- bhairava sukhadaataa ..
bhairava ruupa kiyo shiva dhaaraNa . bhava ke bhaara utaaraNa kaaraNa ..
bhairava rava suni hvai bhaya duurii . saba vidhi hoya kaamanaa puurii ..
sheSha mahesha aadi guNa gaayo . kaashii- kotavaala kahalaayo ..
jaTaa juuTa shira cha.ndra viraajata . baalaa mukuTa bijaayaTha saajata ..
kaTi karadhanii ghuu.Ngharuu baajata . darshana karata sakala bhaya bhaajata ..
jiivana daana daasa ko diinhyo . kiinhyo kRipaa naatha taba chiinhyo ..
vasi rasanaa bani saarada- kaalii . diinhyo vara raakhyo mama laalii ..
dhanya dhanya bhairava bhaya bha.njana . jaya manara.njana khala dala bha.njana ..
kara trishuula Damaruu shuchi ko.Daa . kRipaa kaTaakSha suyasha nahi.n thoDaa ..
jo bhairava nirbhaya guNa gaavata aShTa siddhi nava nidhi phala paavata ..
ruupa vishaala kaThina dukha mochana . krodha karaala laala duhu.N lochana ..
agaNita bhuuta preta sa.nga Dolata . baM baM baM shiva baM baM bolata ..
rudrakaaya kaalii ke laalaa . mahaa kaalahuu ke ho kaalaa ..
baTuka naatha ho kaala ga.Nbhiiraa . shveta rakta aru shyaama shariiraa ..
karata niinahuu.N ruupa prakaashaa . bharata subhaktana kaha.N shubha aashaa ..
ratna ja.Dita ka.nchana si.nhaasana . vyaaghra charma shuchi narma su_aanana ..
tumahi jaa_i kaashihi.n jana dhyaavahi.n . vishvanaatha kaha.N darshana paavahi.n ..
jaya prabhu sa.nhaaraka sunanda jaya . jaya unnata hara umaa nanda jaya ..
bhiima trilochana svaana saatha jaya . vaijanaatha shrii jagatanaatha jaya ..
mahaa bhiima bhiiShaNa shariira jaya . rudra trayambaka dhiira viira jaya ..
ashvanaatha jaya pretanaatha jaya . svaanaaru.Dha sayacha.ndra naatha jaya ..
nimiSha digaMbara chakranaatha jaya . gahata anaathana naatha haatha jaya ..
treshalesha bhuutesha cha.ndra jaya . krodha vatsa amaresha nanda jaya ..
shrii vaamana nakulesha chaNDa jaya . kR^ityaa_U kiirati prachaNDa jaya ..
rudra baTuka krodhesha kaaladhara . chakra tuNDa dasha paaNivyaala dhara ..
kari mada paana shambhu guNagaavata . chau.nsaTha yogina sa.nga nachaavata ..
karata kR^ipaa jana para bahu Dha.ngaa . kaashii kotavaala a.Daba.ngaa ..
deya.N kaala bhairava jaba soTaa . nasai paapa moTaa se moTaa ..
janakara nirmala hoya shariiraa . miTai sakala sa.nkaTa bhava piiraa ..
shrii bhairava bhuuto.nke raajaa . baadhaa harata karata shubha kaajaa ..
ailaadii ke duHkha nivaarayo . sadaa kR^ipaakari kaaja samhaarayo ..
sundara daasa sahita anuraagaa . shrii durvaasaa nikaTa prayaagaa ..
shrii bhairava jii kii jaya lekhyo . sakala kaamanaa puuraNa dekhyo ..
FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Sunday, January 12, 2014

Free astrology :Lord Krishna mantra

Mantra:

Om Kleem Krishnaaya Govindaaya Gopeejanavallabhaya swaaha

chanting times :1101 times daily

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com


Friday, January 10, 2014

Free astrology -Lord hanuman mantra for removing obstacles in life

Lord hanuman mantra for removing obstacles in life

Mantra :

Ham Hanumate Rudraatmakaay Hum Phat


chanting times :1101 times daily

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Wednesday, January 8, 2014

Free astrology tips- Maa Durga mantra

Maa Durga mantra

Om Hreeng Dung Durgaayai Namah

Chanting times : 108 daily

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Monday, January 6, 2014

Free astrology -Lord shiva mantra for peace

Shiv mantra for peace

chanting times : 1001 daily

KARCHARANKRATAN WAQ KAYJAN WA MANASANWAPRADHAN
VIHITAN VIHITAN WA SARV METATH CHAMASAV JAI JAI KARUNABADHEY SHRI MAHADEV SHAMBHOFOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Saturday, January 4, 2014

Free astrology -Mantra for attracting Lord ganesha blessings


Lord ganesha mantra .

Om Gang Ganapataye Namaha .
Om Shree Vigneswara Namaha .

chant this mantra daily for 1100 times.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Thursday, January 2, 2014

Free astrology -Mantra for attracting lakshmi blessings

simple mantra for attracting lakshmi blessings in your life

Om Hreem Sri Lakshmi Bhyo Namaha

chant this mantra daily for 1100 times.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com
Now we are live on facebook: http://www.facebook.com/ganpati.jyotish